STIJF

In samenwerking met Sofie van Tiel hebben we het taboe Seks onder ouderen onderzocht. In hoe verre is het een taboe? Ligt het taboe bij de ouderen zelf of is het een jongere doelgroep? Bestaat er een product die seks onder ouderen stimuleert in plaats van uit de weg gaat? Vragen die Sofie en ik in ons onderzoek hebben getest op straat en online door verschillende ‘props’ te gebruiken. 


IMAGE ARCHIVE